Anders Bjørk

Udvalgte referencer

 
 

Klik her for at downloade og se min kundeliste

 

“Tak for et super godt indlæg. Det gjorde en stor forskel for alle, skabte begejstring  og var en perfekt indledning på en fin dag. Jeg skulle hilse og sige, at der for mange gik et lys op for dem på flere områder, og at grænser kan flyttes ved at tænke over, hvor man er, hvorfor og med hvem.”
Poul Jensen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Sekretariatet for Stormrådet

 

“Tak for sidst. Det var et super godt oplæg – og jeg har fået så mange positive tilbagemeldinger. Skønt. Det var lige det, vi havde brug for!”
Maria Herreborg , Ældreområdet Svendborg Kommune, Forvaltningen

 

“Tak for dit indlæg i går. Det har gjort stort indtryk, og jeg kan fornemme på stemningen i dag, at alle var meget tilfredse med vores temadag og dit gode indlæg. Flere steder lyder det på gangene…… ”Har du dit anførerbind med i dag?”
Claus Birkelyng, Københavns Politi

 

“Det var en super kursusdag. Tak for det”.
Maria Roosewelt, Aalborg Kommune, Ældre og Handicapforvaltningen

 

“Dit foredrag var et frisk pust. Tak for det”.
Githa Steffensen, Nordfyns Kommune

 

“Jeg har benyttet Anders som oplægsholder i flere sammenhænge, og senest ifm. en fælles udviklingstur/Corporate Camp for alle ledere og ansatte i DELACOUR i Dublin. På denne tur præsenterede vi vores blik på de nye fremtidsperspektiver i branchen og vores plan for DELACOURs udviklingsrejse fremadrettet. Ambition var at Anders skulle italesætte hvorfor vi som mennesker har så svært ved forandringer og sikre et fælles sprog for barrierer ved forandringer som kunne være springbræt til en fælles identifikation af konkrete tiltag der skal sætte strøm til strategien. Anders opfyldte de høje ambitioner til fulde. Anders skabte via super levering, vedkommende personlige oplevelser samt enkle og brugbare modeller/termonologier et meget værdiskabende oplæg med indhold som fortsat er adapteret bredt i som kredsen. Kan varmt anbefales”.
Peter Mejlby, direktør, Advokatkontoret DELACOUR

 

“Jeg har for ganske nyligt haft Anders til at facilitere et to dags forløb omhandlende “Motivation, Selvledelse og Samarbejde” med udgangspunkt i Enneagrammet. Enneagrammet er genialt. Alle virksomheder, afdelinger, medarbejdere og mennesker generelt, skulle have den gave det er, at kende til og anvende – fagligt og privat. Anders er en fantastisk oplægsholder, levende, tydelig og ærlig og alt gøres med en motiverende oprigtighed, som viser hans passion for Enneagrammet og dets muligheder. Vi var imponerede over den viden og indsigt, Anders fyldte lokalet med. Ekstra genialt var det selvfølgelig, at det hele blev ledsaget af en fantastiske humor. Anders var med til at give os noget lærerigt, fantastisk, brugbart og givende, som vi efterfølgende fortsat bruger i vores hverdag.”
Maja Kiel, Team Leader, Novozymes 

 

“Vi var meget tilfredse med dit foredrag, og jeg har kun hørt positiv feedback fra deltagerne”.
Ullis Wagnholt Johansen, Danmarks Lærerforening, Fredericia Lærerkreds 

 

“Mange tak for et rigtigt godt foredrag. Det er helt sikkert noget, vi kan bruge i vores hverdag”.
Lene Iversen, Fagforeningen Faglig Puls

 

“Jeg har kun fået positive tilbagemeldinger på dit foredrag”.
Maja Aaquist, Syddjurs Kommune, Arbejdsmiljøorganisationen

 

“Personaleturen til Milano var virkelig vellykket. Det er meget nyttigt for os alle hver især og for fællesskabet i Elmann. Jeg har også udelukkende fået positiv respons. Du må gerne bruge mig som reference, og jeg har kun positivt at sige.”
Finn Lynge Jepsen, Partner, Elmann Advokater

 

“Anders Bjørk har hjulpet Lillevang Skole gennem en stor fusionsproces, hvor 160 medarbejdere skulle arbejde med en sammenlægning af skolens to matrikler og tre specialtilbud. Det afstedkom en meget udbytterig medarbejderdag, oplæg og teamsessions med skolens årgangsteams og en længere seance i ledergruppen omkring enneagram-profiler og vores interne samarbejde. Anders har inspireret skolen med nye indsigter og begrebsapparater til at imødekomme nye samarbejdsformer og nye kollegaer. Uden Anders’ hjælp var vi ikke kommet så godt i mål som det er tilfældet.  Anders har stor indsigt i de organisatoriske spændinger og muligheder der kan være ved store omvæltninger – og formåede på uformel vis både at anerkende forandringers kompleksitet og samtidig indgyde til optimisme i organisationen.”
Mads Ingvardsen, Distriksskoleleder, Allerød Kommune 

 

“Vi havde fornøjelsen af, at opleve en levende og engageret Anders Bjørk til en temadag for Arbejdsmiljø- og Tillidsrepræsentanter, samt ledere i Næstved kommunes skolevæsen (den dynamiske trio). Overskriften på dagen var ”Sammenhængskraft” hvor Anders Bjørk kom med et godt og vedkommende oplæg om Forandringer, trivsel og arbejdsglæde. Han gav tilhørerne et inspirerende oplæg hvor både tillidsvalgte og ledere kunne drage nytte af hans store viden og alle gik derfra med et fælles sprog og en god oplevelse.”
Søren Eriksen, kursusansvarlig, Næstved Lærerkreds

 

“Jeg har igennem et år fulgt Anders Bjørk’s undervisning i Enneagrammet, som led i et kursusforløb for tillidsrepræsentanter. Jeg kan varmt anbefale alle at deltage i dette forløb. Det har givet mig en fantastisk indsigt i mit eget jeg og ikke mindst andres ageren i en ofte travl hverdag, med mange udfordringer. Enhver arbejdsplads kunne have gavn af Anders Bjørks undervisning. Jeg er overbevist om, at hverdagens småkonflikter kunne undgås, hvis alle i ens team fulgte undervisningen. Anders’ intelligente og seriøse undervisning, hans rolige og behagelige fremtoning betyder, at man tænker, at her er der noget for mig, noget jeg kan bruge i min hverdag, man lytter og tænker, man overvejer og forstår. Tak for det!”
Kirsten Møller Christensen, Favrskov Kommunale Tandpleje

 

“Selv tak for en fantastisk dag. Alle de tilbagemeldinger, som jeg har fået, har været rosende. Jeg hører, at alle har fået noget ud af dagen, så det er super dejlig. Du er knald hammerende god, så det har været en udsøgt fornøjelse og til stor inspiration at lære dig at kende. Jeg håber, at vores veje krydses igen”.
Suzette Hindborg, HR Souschef, Odense Universitetshospital

 

“Super oplæg – det var rigtig godt! Helt sikkert noget der passede ind lige nu, og som vi kan bruge i den videre proces for vores omstrukturering.”
Carsten Tinggaard Nielsen, kontorchef Koncernøkonomi Region Midtjylland

 

“Vi havde en rigtig god kursusdag. Flere af de initiativer, vi præsenterede i grupper, er allerede bragt i spil”.
Eva Bering Sørensen, Moderniseringsstyrelsen, Økonomi og Regnskab

 

“Jeg har fået rigtig mange gode tilbagemeldinger på dit oplæg: Inspirerende, gode fortællinger, gode greb, godt ramt ift. målgruppen og et oplæg der var rigtig godt komponeret! Så alt i alt er jeg rigtig glad for, at det var dig der startede dagen for os.”
Vibeke Jørgensen, Udviklingskonsulent, Aarhus Kommune

 

“I forbindelse med en temadag for personalet om forandringer, arbejdsglæde og overskud havde vi Anders Bjørk ude og holde et foredrag med tilhørende gruppearbejde, der var både praktisk anvendelig, underholdende og fagligt funderet. Det var et par rigtig gode timer med grin og eftertanke, jeg kan anbefale til andre institutioner, der også løbende står over for en foranderlig hverdag med nye arbejdsprocesser osv.”
Solveig Astrid Grud, leder, Dagtilbud Hjortshøj

 

“Enneagrammet var lige dét, jeg havde håbet på – både i indhold og humoristisk “fremførelse”! Det gav en rigtig godt stemning og en fin fælles referenceramme videre frem. Det er godt at vide at der kan laves en 2’er, hvis der er nogle steder, der kunne have særligt gavn af det.”
Hanne-Birgitte, Hedensted Provsti

 

“Vi har sammen med Anders Bjørk gennemført et samlet uddannelsesforløb over det sidste år med først to samlede kursusdage i Enneagrammet og herefter en kursusdag hvert kvartal for den samlede ledergruppe, der har været suppleret med coaching til de enkelte ledere. Kombinationen af Anders’ overbevisende viden og situationsfornemmelse og det at vi i én proces har været omkring os alle har medvirket til, at vi har flyttet os som ledergruppe ganske markant igennem processen. Jeg har oplevet Anders som en værdifuld sparringspartner igennem hele processen, samtidig med, at Anders har respekteret den fortrolighed han har opbygget til den enkelte leder. Processen har gjort os stærkere og vi har med udgangspunkt i teorien lært hinanden at kende på en helt anden måde – en viden vi kan bruge i det daglige samarbejde”.
Jes Svenninggaard, Centerleder, Silkeborg Kommune

 

“Vores to kursusdage blev leveret med et professionelt fagligt indhold og Anders formår at gøre det nærværende og levende med hans positive og humoristiske fremlæggelse. Anders formår virkeligt at skabe en positiv stemning og holde folk fanget, interesseret og motiveret.”
Nellie Hilding, Centerleder, Vesthimmerlands Kommune

 

“Vi har i Børnehuset Klokkervej i Århus haft den store glæde at have besøg af Anders Bjørk af to omgange. Den første gang var en formiddag hvor Anders lavede oplæg og igangsatte gruppearbejde ift arbejdet med social kapital. Den anden gang var en hel dag på en personaledag, hvor Anders underviste i Enneagrammet. Begge dage var meget brugbare både ift. den læring der var på dagen, men det var også efterfølgende nemt at arbejde videre i personalegruppen. Anders er en yderst kompetent underviser der kan motivere folk med sin entusiasme og sine eksempler, og forstår at gøre tingene overskuelige og nemme.”
Henrik Dollerup, Institutionsleder, Børnehuset Klokkervej

 

“Personalet har taget rigtig godt imod Anders oplæg. Selve afholdelsen af de 6 kursusdage var meget professionelt og velgennemført. Anders formår virkelig at gøre emnet “Det Gode Team” spændende og relevant og med en underholdende vinkel”.
Tue Bach Andersen, Borupgårdskolen

 

“Anders Bjørk er i sit foredrag bemærkelsesværdig nærværende i forhold til sine tilhørere og giver meget af sig selv. Som kunde og tilhører føler man sig fuldstændig i centrum; Anders’ foredrag er meget unikt. Med få indspark før foredraget om organisation og målgruppe er han i stand til at trække paralleller fra sine teorier til tilhørerne. Man føler således, at han allerede har et indgående kendskab til hvilke udfordringer og problemer, vi står med. Anders læser hurtigt, hvad hans tilhørere har brug for; værktøjerne bliver derfor unikke og brugbare. Anders Bjørk er alt andet end “et foredrag i rækken”.
Jane Have, Rigspolitiet

 

“Ud fra et ønske om at arbejde med forandringer og arbejdsglæde fik vi planlagt et forløb med Anders Bjørk. Anders fik gennem sin præsentation af Enneagrammet og medarbejderes handlemønstre skabt meget munterhed, men også plads til selvrefleksion og en dybere forståelse af hvorfor samarbejde ikke altid er en nem størrelse. En givende proces hvor der også var mulighed for at arbejde videre på egen hånd ud fra det grundlag som blev skabt.”
Kenneth Mogensen, Skoleleder, Nykøbing Falster Realskole

 

“Anders’ foredrag er medrivende, sjovt og spændende, og han får virkelig folk op af sæderne! Vi var suverænt godt underholdt et par timer, der gav stof til eftertanke – tanker, man kan tage med sig hjem på sin arbejdsplads, og minde sig selv om, når man synes ens kollegaer tænker alt for anderledes i forhold til en selv! Du får fuld valuta for pengene med dette dynamiske, humoristiske og teoretisk velbegrundede foredrag!”
Tania Larsen Kvist, Aalborg Kommune

 

“I forbindelse med vores Fagfestival – en temadag for HK’ere – formåede Anders Bjørk på en saglig men også fantastisk spøgeful vis at tryllebinde medlemmerne. Han formåede på kort tid at fange tilhørerne, så de alle fremover kan tage selvledelse, når forandringerne kommer. Han bandt med sit humoristiske væsen dagen sammen og var i høj grad med til at gøre fagfestivalen vellykket.
Annette Godsvig Laursen, HK Stat Sydjylland

 

“Inspirerende, munter, fagligt, kompetent og bindende.”
Bibi Salskov, Struer Kommune

 

“Det var et super godt foredrag og alle var meget tilfredse og syntes det var spændende – og tusind tak for dine slides – jeg vil i hvert fald bruge dem.”
Marianne Hansen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

 

“Vi havde besøg af Anders Bjørk i går og det var bare rigtig godt. Han virkede meget kompetent og havde straks forstået, hvem målgruppen var, så han formåede at skabe relevans for dem. Og så er han jo en rigtig sød fyr. Der har kun været positive tilbagemeldinger på hans foredrag!”
Mette Plougmann Sørensen, Job & Kompetencecenter Vest

 

“Vi havde Anders på besøg i går, og det var et rigtig fint foredrag, som vi er meget glade for. Det var et meget fint oplæg, som gav stof til eftertanke hos os alle sammen i forhold til de forandringsprocesser, vi står i. En meget fin eftermidag. Tusind tak.”
Evy Iversen, Jobcenter Vejen

 

“Vi oplevede Anders som en livlig og engagerende formidler med et godt og relevant budskab.”
Amanda Miller, Viborg Kommune

 

“Medarbejderne i Kraftcentret har været meget optaget af Anders’ foredrag og synes helt bestemt de har fået meget med sig hjem. Ting som de nemt kan omsætte i dagligdagen.”
Hanne Bøjlund Andersen, Esbjerg Kommune

 

“En meget positiv oplevelse, som vi har talt en del om.”
Kirsten Mousten, Sygeplejeklub Haderslev Kommune

 

“Der var rigtig mange positive tilkendegivelser på dit foredrag. Næste dag var der flere, der brugte dine begreber i deres drøftelser”.
Jonas Schmidt Funch, Herlev Gentofte Hospital, Arbejdsmiljøorganisationen

 

“Tak for et super godt oplæg. Jeg har fået flere tilbagemeldinger på en øjenåbner hos medlemmerne”.
Birthe Runekær, FOA Bornholm, Social og Sundhedssektoren

 

“Det var et fantastisk godt foredrag. Jeg vil helt sikkert kontakte dig igen”.
Marianne Valentin, Tønder Kommune, Tandplejen

 

“Dit foredrag var lige i skabet og en rigtig god inspiration til vores workshop vedrørende omstrukturering og forandringer”.
Anita Frank, Østjyllands Politiforening, Arbejdsmiljøgruppen

 

“Tak for et super godt foredrag. Jeg tror, vi alle kan drage nytte af det i jobbet. Lægerne i vores klinik har allerede fået hele foredraget genfortalt”.
Tina Møller, Ringe i Vandet, Landsdækkende sekretærgruppe

 

“Det var et rigtig godt foredrag du holdt – jeg har allerede fået flere positive tilkendegivelser, når jeg er stødt på deltagere, som var med i går”.
Janne Hartington, Kriminalforsorgen

 

“Tak for sidst – og tak for materialet fra dit inspirerende foredrag”.
Søren Dreiø Carlsen, Økonomichef, Hedensted Kommune

 

“Kære Anders Bjørk. Jeg er ganske enkelt nødt til – igen  – at sige og skrive tak for en helt igennem fantastisk og inspirerende dag på Sundhedscenteret i Næstved. Jeg er taknemmelig for at du var og blev vores guide på vejen til en hel afdeling”.
Malene Bønnelykke, Sundhedscenteret Næstved

 

“Hej Anders. Jeg ved ikke om Lisbeth fra Brønderslev Kommune allerede har sendt dig dine evalueringer. I så fald får du dem også lige fra mig. Dine evalueringer var rigtig gode!!!  1= den gladeste smiley og 5= den dårligste. Jeg tror der var flere inde og høre dit oplæg, men nedenstående tal dækker over de, som valgte at deltage i evalueringen.
1 – 112

2 – 21
3 – 2
4 – 0
5 – 0
Lise Løth Gregersen, Organisationskonsulent, Arbejdsmiljø og MED

 

Deltagerne har rost foredraget for både at være nærværende og humoristisk”.
Gitte Juulsgaard, HR-konsulent, Ikast-Brande Kommune

 

“Et meget humoristisk foredrag og workshop med stor indlevelsesevne i personalets nuværende situation. En rigtig god inspiration til at se positivt på forandringer, acceptere forandringerne som et vilkår og ikke bare noget der forsvinder igen. Anders bruger ord, der huskes og bruges i fællesskabet, blandt andet ”sørgebindet og havmågen”. Anders er nærværende og god til at sætte sig ind i udfordringerne på jobbet. Vi fik brugt vores lattermuskler og sluttede dagen med et smil.”
Anna Poulsen, Centerleder, Plejecenter Støberigården Nykøbing Mors

 

”Vi har været meget tilfreds med foredraget og Anders’ engagement i os som organisation. Han formåede at få fornemmelse af vores forcer og udfordringer og inddrage dette i sit oplæg så det blev nærværende og praksisanvendeligt for os. Medarbejderne gav udtryk for at det havde været givende, underholdende og lige i skabet”.
Birthe Axelsen, socialfaglig koordinator, Viborg Kommune

 

Anders var fantastisk imødekommende, nærværende, dygtig og en super formidler”.
Kisser Christiansen, Hvidovre Hospital

 

”Inspirerende oplæg med skarphed og humor”.
Jens Erik Morthensen, Borgerservice chef, Esbjerg Kommune

 

”Vi havde en rigtig dejlig personaledag og dit foredrag faldt i rigtig god tråd med resten af dagen. Du havde nogle gode pointer med, og jeg kunne specielt godt lide dine vinkler om selv at tage ansvar for, hvilken ”type” man vil være og se mulighederne i at kunne rykke sig. Det kan hjælpe såvel den enkelte medarbejder som hele gruppen. Jeg har dig bestemt i hukommelsen, hvis vi skulle få brug for bistand til forandringer”.
Inge Maria Frydendahl, HR-chef, Statsforvaltningen

 

“Anders holdt et foredrag for vores samarbejdsudvalg om Enneagrammet, forskellige personlighedstyper og deres måde at arbejde sammen på, og som vil forgrene sig ud i vores organisation. Oplægget var substantielt og meget anvendeligt i dagligdagen i vores ledergerning.”
Finn Andersen, HR & Økonomidirektør, DBC A/S

 

“I forbindelse med et arrangement i Bestyrelsessekretariatet og de forudgående og eftergående møder har vi alle i afdelingen oplevet Anders som en meget givende foredragsholder og workshopleder. Han favnede os alle med stor empati og engagement. Han udviste et stort indblik i sit fag omkring kommunikation og samarbejde og gav Bestyrelsessekretariatet konkrete og gode værktøjer, der var nemme at huske og arbejde videre med for at skabe et bedre samarbejde og et lettere arbejdsklima. Jeg kan på det varmeste anbefale ham.”
Lisbeth Bak, Senior Vice President Bestyrelsessekretariatet, Danske Bank  

 

“Hej Anders. Tak for et godt og inspirerende indlæg til vores ledernetværk. Alle var meget glade for det og var meget tilfredse. Også tak for bogtitlerne, jeg sender dem videre til alle medlemmerne.”
Ulla Florin, Head of Credit & Risk, Nordea Finans Danmark A/S 

 

“Anders ramte afdelingen lige i hjertekuglen med sit inspirerende foredrag om, hvordan vi som kolleger kan lære hinandens kommunikationsmønstre at kende. Ikke mindst hvordan vi går forskelligt til opgaver på jobbet. Når bare vi forstår, hvad der motiverer og dræner os på arbejdspladsen, går det hele meget nemmere i hverdagen, og vi får en bedre arbejdsdag.”
Nicolai V. Nielsen, Udlejningschef, NCC Property Development A/S 

 

“Anders begejstrede. Han skabte grobund for bedre tværfaglig forståelse, og ikke mindst motiverede en Secma gruppe der ser frem til næste gang Anders i talesætter de små og store forskelle mellem mennesker.”
Henrik Ruby, Salgsdirektør & Partner, Secma Medical Innovation 

 

“Anders gav med stort engagement ledergruppen i Nordisk Film TV et spændende og praktisk indblik i vores ens og forskellige lederstile. Det var meget tankevækkende for vores videre arbejde.”
Jacob Houlind, Administrerende Direktør, Nordisk Film TV 

 

“Effektivt salg i teams afhænger af at alle er med. Er der bare én, der hænger med skuffen påvirker det ofte præstationen for alle. Anders har i den grad inspireret mig og mit team af sælgere til at udnytte vores forskellige styrker. Vi forstår nu hinanden bedre som team, og det har styrket vores sammenhold og resulteret i bedre salgsresultater. Jeg kan absolut anbefale Anders som coach og oplægsholder. Han inspirerer og motiverer til samarbejde og til at tro på egne evner.”
Lasse Juhl Hansen, Head of Partner Publishing, Berlingske Media 

 

“Anders gennemgik for hele vores afdeling, hvordan vi kan lære os selv og vores kolleger bedre at kende, anerkende hinandens væremåder og blive et stærkt og samarbejdende team. Det var en meget udbytterig dag sammen”.
Christina Rindshøj, Director, Regulatory Affairs, Novo Nordisk