Referencer

Tak for slides. Jeg synes, du gjorde det super godt. Du var tilstedeværende, tillidssvækkende, sjov og havde noget på hjertet. Mange tak for det.

Pia Nørmølle  
BYRÅDSSEKRETARIATET, VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Tak for dit indlæg i går. Det har gjort stort indtryk, og jeg kan fornemme på stemningen i dag, at alle var meget tilfredse med vores temadag og dit gode indlæg. Flere steder lyder det på gangene…… ”Har du dit anførerbind med i dag?"

Claus Birkelyng  
Københavns Politi

Jeg har benyttet Anders som oplægsholder i flere sammenhænge, og senest ifm. en fælles udviklingstur/Corporate Camp for alle ledere og ansatte i DELACOUR i Dublin. På denne tur præsenterede vi vores blik på de nye fremtidsperspektiver i branchen og vores plan for DELACOURs udviklingsrejse fremadrettet. Ambition var at Anders skulle italesætte hvorfor vi som mennesker har så svært ved forandringer og sikre et fælles sprog for barrierer ved forandringer som kunne være springbræt til en fælles identifikation af konkrete tiltag der skal sætte strøm til strategien. Anders opfyldte de høje ambitioner til fulde. Anders skabte via super levering, vedkommende personlige oplevelser samt enkle og brugbare modeller/termonologier et meget værdiskabende oplæg med indhold som fortsat er adapteret bredt i som kredsen. Kan varmt anbefales

Peter Mejlby
Direktør, Advokatkontoret DELACOUR

Vi var meget tilfredse med dit foredrag, og jeg har kun hørt positiv feedback fra deltagerne

Ullis Wagnholt Johansen
Danmarks Lærerforening, Fredericia Lærerkreds

Vi havde fornøjelsen af, at opleve en levende og engageret Anders Bjørk til en temadag for Arbejdsmiljø- og Tillidsrepræsentanter, samt ledere i Næstved kommunes skolevæsen (den dynamiske trio). Overskriften på dagen var ”Sammenhængskraft” hvor Anders Bjørk kom med et godt og vedkommende oplæg om Forandringer, trivsel og arbejdsglæde. Han gav tilhørerne et inspirerende oplæg hvor både tillidsvalgte og ledere kunne drage nytte af hans store viden og alle gik derfra med et fælles sprog og en god oplevelse.

Søren Eriksen
kursusansvarlig, Næstved Lærerkreds

Super oplæg – det var rigtig godt! Helt sikkert noget der passede ind lige nu, og som vi kan bruge i den videre proces for vores omstrukturering.

Carsten Tinggaard Nielsen
kontorchef Koncernøkonomi Region Midtjylland

I forbindelse med en temadag for personalet om forandringer, arbejdsglæde og overskud havde vi Anders Bjørk ude og holde et foredrag med tilhørende gruppearbejde, der var både praktisk anvendelig, underholdende og fagligt funderet. Det var et par rigtig gode timer med grin og eftertanke, jeg kan anbefale til andre institutioner, der også løbende står over for en foranderlig hverdag med nye arbejdsprocesser osv. 

Solveig Astrid Grud
leder, Dagtilbud Hjortshøj

Tak for et super godt indlæg. Det gjorde en stor forskel for alle, skabte begejstring og var en perfekt indledning på en fin dag. Jeg skulle hilse og sige, at der for mange gik et lys op for dem på flere områder, og at grænser kan flyttes ved at tænke over, hvor man er, hvorfor og med hvem.

Poul Jensen   
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Sekretariatet for Stormrådet

Det var en super kursusdag. Tak for det

Maria Roosewelt   
Aalborg Kommune, Ældre og Handicapforvaltningen

Jeg har for ganske nyligt haft Anders til at facilitere et to dags forløb omhandlende “Motivation, Selvledelse og Samarbejde” med udgangspunkt i Enneagrammet. Enneagrammet er genialt. Alle virksomheder, afdelinger, medarbejdere og mennesker generelt, skulle have den gave det er, at kende til og anvende – fagligt og privat. Anders er en fantastisk oplægsholder, levende, tydelig og ærlig og alt gøres med en motiverende oprigtighed, som viser hans passion for Enneagrammet og dets muligheder. Vi var imponerede over den viden og indsigt, Anders fyldte lokalet med. Ekstra genialt var det selvfølgelig, at det hele blev ledsaget af en fantastiske humor. Anders var med til at give os noget lærerigt, fantastisk, brugbart og givende, som vi efterfølgende fortsat bruger i vores hverdag.

Maja Kiel   
Team Leader, Novozymes

Mange tak for et rigtigt godt foredrag. Det er helt sikkert noget, vi kan bruge i vores hverdag

Lene Iversen
Fagforeningen Faglig Puls

Jeg har igennem et år fulgt Anders Bjørk’s undervisning i Enneagrammet, som led i et kursusforløb for tillidsrepræsentanter. Jeg kan varmt anbefale alle at deltage i dette forløb. Det har givet mig en fantastisk indsigt i mit eget jeg og ikke mindst andres ageren i en ofte travl hverdag, med mange udfordringer. Enhver arbejdsplads kunne have gavn af Anders Bjørks undervisning. Jeg er overbevist om, at hverdagens småkonflikter kunne undgås, hvis alle i ens team fulgte undervisningen. Anders’ intelligente og seriøse undervisning, hans rolige og behagelige fremtoning betyder, at man tænker, at her er der noget for mig, noget jeg kan bruge i min hverdag, man lytter og tænker, man overvejer og forstår. Tak for det!

Kirsten Møller Christensen
Favrskov Kommunale Tandpleje

Vi havde en rigtig god kursusdag. Flere af de initiativer, vi præsenterede i grupper, er allerede bragt i spil.

Eva Bering Sørensen
Moderniseringsstyrelsen, Økonomi og Regnskab

Enneagrammet var lige dét, jeg havde håbet på – både i indhold og humoristisk “fremførelse”! Det gav en rigtig godt stemning og en fin fælles referenceramme videre frem. Det er godt at vide at der kan laves en 2’er, hvis der er nogle steder, der kunne have særligt gavn af det. 

Hanne-Birgitte
Hedensted Provsti

Tak for sidst. Det var et super godt oplæg – og jeg har fået så mange positive tilbagemeldinger. Skønt. Det var lige det, vi havde brug for!

Maria Herreborg 
Ældreområdet Svendborg Kommune, Forvaltningen

Dit foredrag var et frisk pust. Tak for det

Githa Steffensen
Nordfyns Kommune

Anders Bjørk har hjulpet Lillevang Skole gennem en stor fusionsproces, hvor 160 medarbejdere skulle arbejde med en sammenlægning af skolens to matrikler og tre specialtilbud. Det afstedkom en meget udbytterig medarbejderdag, oplæg og teamsessions med skolens årgangsteams og en længere seance i ledergruppen omkring enneagram-profiler og vores interne samarbejde. Anders har inspireret skolen med nye indsigter og begrebsapparater til at imødekomme nye samarbejdsformer og nye kollegaer. Uden Anders’ hjælp var vi ikke kommet så godt i mål som det er tilfældet. Anders har stor indsigt i de organisatoriske spændinger og muligheder der kan være ved store omvæltninger – og formåede på uformel vis både at anerkende forandringers kompleksitet og samtidig indgyde til optimisme i organisationen.

Mads Ingvardsen
Distriksskoleleder, Allerød Kommune

Jeg har kun fået positive tilbagemeldinger på dit foredrag

Maja Aaquist
Syddjurs Kommune, Arbejdsmiljøorganisationen

Selv tak for en fantastisk dag. Alle de tilbagemeldinger, som jeg har fået, har været rosende. Jeg hører, at alle har fået noget ud af dagen, så det er super dejlig. Du er knald hammerende god, så det har været en udsøgt fornøjelse og til stor inspiration at lære dig at kende. Jeg håber, at vores veje krydses igen

Suzette Hindborg
HR Souschef, Odense Universitetshospital

Jeg har fået rigtig mange gode tilbagemeldinger på dit oplæg: Inspirerende, gode fortællinger, gode greb, godt ramt ift. målgruppen og et oplæg der var rigtig godt komponeret! Så alt i alt er jeg rigtig glad for, at det var dig der startede dagen for os.

Vibeke Jørgensen
Udviklingskonsulent, Aarhus Kommune

Vi har sammen med Anders Bjørk gennemført et samlet uddannelsesforløb over det sidste år med først to samlede kursusdage i Enneagrammet og herefter en kursusdag hvert kvartal for den samlede ledergruppe, der har været suppleret med coaching til de enkelte ledere. Kombinationen af Anders’ overbevisende viden og situationsfornemmelse og det at vi i én proces har været omkring os alle har medvirket til, at vi har flyttet os som ledergruppe ganske markant igennem processen. Jeg har oplevet Anders som en værdifuld sparringspartner igennem hele processen, samtidig med, at Anders har respekteret den fortrolighed han har opbygget til den enkelte leder. Processen har gjort os stærkere og vi har med udgangspunkt i teorien lært hinanden at kende på en helt anden måde – en viden vi kan bruge i det daglige samarbejde. 

Jes Svenninggaard,
Centerleder, Silkeborg Kommune

Kontakt og booking

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.