Kurser og Seminarer

Kurser, seminarer og forløb

Motivation, selvledelse og samarbejde

Som kolleger er vi forskellige. Det er i udgangspunktet en stor styrke. Mange arbejdspladser oplever dog, at forskelligheden kan blive en hæmsko frem for en motor og der kan opstå samarbejdsvanskeligheder fordi, vi ikke anerkender og forstår hinandens udgangspositioner godt nok. De fleste steder bliver vi ansat på vores faglighed, men det kan gå galt på vores personlighed. I praksis betyder dette at bl.a. vores samarbejdsevne, arbejdsglæde og parathed til at møde forandringer og nytænke, bliver udfordret.

På denne kursusdag introducerer Anders Bjørk en adfærdsmodel – Enneagrammet, der skaber klarhed omkring den enkelte kollegas værdier og overbevisninger. En indsigt der kan bruges til at skabe større selvforståelse hos den enkelte medarbejder og de bagvedliggende motiver, der skaber kollegaernes tanker, vaner, kommunikation og adfærd.

Ved at den enkelte medarbejder forstår sig selv bedre – og ved at vi forstår hinanden bedre, fremmer vi den enkelte medarbejders evne og lyst til at bidrage, skabe relationer og samarbejde – alt sammen med henblik på at skabe bedre resultater. Det øger respekten for hinandens forskelligheder og dermed også respekten for hinandens indsats og bidrag.

Deltagerne kommer tættere på hinanden som mennesker og kolleger. Anders Bjørk giver alle indsigt i deres egne og kollegernes mønstre, kernestyrker, vaner men også evt. personlige udfordringer. Det giver teamet, afdelingen eller arbejdspladsen mulighed for fremover at støtte hinanden i det faglige og personlige arbejde samt optimering af trivsel og arbejdsglæde. Det knytter ganske enkelt arbejdspladsen sammen til én fælles stærk kultur.

Kursusdagen af Anders Bjørk vil være interaktiv og sammensat af teori, gode historier, video-illustrationer og gruppeøvelser for at gøre teorien så praktisk som mulig.

Praktik og økonomi

Forud for kursusdagen er der mulighed for, at deltagerne får tilsendt et link til en test, der munder ud i en 23 siders personlig rapport om både personlige styrker og udfordringer, der kan tages hånd om i samarbejdet med andre. Kursusdagen kan også gennemføres uden test. Økonomi afhænger bl.a. antal deltagere samt om det er et foredrag, en kursusdag(e) eller for så vidt et forløb inkl. coaching.

Bjørn Ekner

Vice President Global Product Marketing at Jabra

Anders Bjørk has for the past year led a comprehensive Enneagram training session for our global Product Marketing Team. The sessions have been both individual and as a team and it was truly an outstanding experience. Anders' vast knowledge and expertise within the Enneagram framework was evident, and he effectively communicated the key principles of the Enneagram in a practical and engaging manner. The team was highly impressed with his ability to create a positive and interactive learning environment, and we all gained valuable insights into our individual and collective strengths and challenges. We are deeply grateful for the opportunity to work with Anders and highly recommend him for any Enneagram training initiatives.

Kontakt og booking

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.