Anders Bjørk

Kurser, seminarer og forløb

 
 

Dig selv og de andre – i et godt samarbejde

 

Som kolleger er vi forskellige. Det er i udgangspunktet en stor styrke. Mange arbejdspladser oplever dog, at forskelligheden kan blive en hæmsko frem for en motor og der kan opstå samarbejdsvanskeligheder fordi, vi ikke anerkender og forstår hinandens udgangspositioner godt nok. De fleste steder bliver vi ansat på vores faglighed, men det kan gå galt på vores personlighed. I praksis betyder dette at bl.a. vores samarbejdsevne, arbejdsglæde og parathed til at møde forandringer og nytænke, bliver udfordret.

På denne kursusdag introducerer Anders Bjørk en adfærdsmodel – Enneagrammet, der skaber klarhed omkring den enkelte kollegas værdier og overbevisninger. En indsigt der kan bruges til at skabe større selvforståelse hos den enkelte medarbejder og de bagvedliggende motiver, der skaber kollegaernes tanker, vaner, kommunikation og adfærd.

Ved at den enkelte medarbejder forstår sig selv bedre – og ved at vi forstår hinanden bedre, fremmer vi den enkelte medarbejders evne og lyst til at bidrage, skabe relationer og samarbejde – alt sammen med henblik på at skabe bedre resultater. Det øger respekten for hinandens forskelligheder og dermed også respekten for hinandens indsats og bidrag.

Deltagerne kommer tættere på hinanden som mennesker og kolleger. Alle får indsigt i deres egne og kollegernes mønstre, kernestyrker, vaner men også evt. personlige udfordringer. Det giver teamet, afdelingen eller arbejdspladsen mulighed for fremover at støtte hinanden i det faglige og personlige arbejde samt optimering af trivsel og arbejdsglæde. Det knytter ganske enkelt arbejdspladsen sammen til én fælles stærk kultur.

Kursusdagen vil være interaktiv og sammensat af teori, gode historier, video-illustrationer og gruppeøvelser for at gøre teorien så praktisk som mulig.

Praktik og økonomi
Forud for kursusdagen er der mulighed for, at deltagerne får tilsendt et link til en test, der munder ud i en 23 siders personlig rapport om både personlige styrker og udfordringer, der kan tages hånd om i samarbejdet med andre. Kursusdagen kan også gennemføres uden test. Økonomi afhænger bl.a. antal deltagere samt om det er et foredrag, en kursusdag(e) eller for så vidt et forløb inkl. coaching.

Forespørg på kurser og temadage med Anders Bjørk

 
 

Her kan du ganske uforpligtende forespørge på et foredrag, workshop, kursus eller forløb.

Udsnit af referencer

 

Som ledelsesgruppe har vi i en årrække haft rigtig stor glæde af samarbejdet med Anders og Enneagrammet som et udgangspunkt for vores arbejde. Gennem både fælles seancer og individuel coaching med ledelsesteamet har Anders medvirket meget stærkt til at styrke os som ledelsesTEAM. Vi oplever, at vi gennem den øgede selvindsigt og forståelse af hinanden nu folder vores potentiale som ledelsesgruppe bedre ud. Anders lykkes med sin professionelle, fagligt indsigtsfulde samt nærværende facon, at skabe både refleksion og udvikling – også når de ”svære” ting skal italesættes!
Lars Busk Svendsen, Viceskoleleder,  Birkhovedskolen Nyborg

 

“Du kan godt tillade dig at række begge arme i vejret som et symbol på, at det gik FANTASTISK godt på lederseminaret. Her er nogle udsagn fra lederne på de to dage, du gav os:

  • Måden Anders gjorde det på var fantastisk respektfuld, og han var sindssyg god til at formidle.
  • Underviseren er afgørende for om det bliver en succes. Og Anders var fremragende. Han mestrerede balancen at håndtere de forskellige og meget personlige dele helt fantastisk.
  • Jeg vil uden tvivl anbefale Anders hvis jeg hører andre skal igennem et lignende forløb.
  • Jeg blev fyldt med så god energi og er stadig helt høj og glad her dagen efter.
  • Det var en rigtig god test der gav mulighed for at få et indblik i de andres resultater, uden at der blev tale om ”navlepilleri”.
  • Man følte ikke man kom i den varme stol, selvom det blev personligt.
  • Selvom jeg har prøvet mange tests, så fik jeg alligevel nogle overraskelser. Men samtidig også nogle gode råd og nye vinkler til at håndtere evt. udfordringer.
  • Jeg var skeptisk overfor konceptet (som jeg altid er), men jeg kunne hurtigt se formålet og dermed blev min skepsis gjort til skamme.”

Bettina Jespersen, Skattestyrelsen, Ledergruppen for Mindre Erhverv

“Vi havde en rigtig god kursusdag. Flere af de initiativer, vi præsenterede i grupper, er allerede bragt i spil”.
Eva Bering Sørensen, Moderniseringsstyrelsen, Økonomi og Regnskab


“Vi var meget tilfredse med kurset, og jeg har kun hørt positiv feedback fra deltagerne”.
Ullis Wagnholt Johansen, Danmarks Lærerforening, Fredericia Lærerkreds 


“Personalet har taget rigtig godt imod Anders oplæg. Selve afholdelsen af de 6 
kursusdage var meget professionelt og velgennemført. Anders formår virkelig at gøre emnet “Det Gode Team” spændende og relevant og med en underholdende vinkel”.
Tue Bach Andersen, Borupgårdskolen


“Personaleturen til Milano var virkelig vellykket. Kurset er meget nyttigt for os alle hver især og for fællesskabet i Elmann. Jeg har også udelukkende fået positiv respons. Du må gerne bruge mig som reference, og jeg har kun positivt at sige.”
Finn Lynge Jepsen, Partner Elmann Advokater


“Vores to kursusdage blev leveret med et professionelt fagligt indhold og Anders formår at gøre det nærværende og levende med hans positive og humoristiske fremlæggelse. Anders formår virkeligt at skabe en positiv stemning og holde folk fanget, interesseret og motiveret.”
Nellie Hilding, Centerleder, Vesthimmerlands Kommune


“Kære Anders. 
Hermed kommentarene fra deltagerne på dit kursus på vores moduluge.  Jeg blev i godt humør, da jeg sad og skrev dem ind, og det tror jeg også at du vil blive!”

Gitte Egstrand Andersen, Fællestillidsrep, Bupl Århus 


“Vi har sammen med Anders Bjørk gennemført et samlet uddannelsesforløb over det sidste år med først to samlede kursusdage og herefter en kursusdag hvert kvartal for den samlede ledergruppe, der har været suppleret med coaching til de enkelte ledere. Kombinationen af Anders’ overbevisende viden og situationsfornemmelse og det at vi i én proces har været omkring os alle har medvirket til, at vi har flyttet os som ledergruppe ganske markant igennem processen. Jeg har oplevet Anders som en værdifuld sparringspartner igennem hele processen, samtidig med, at Anders har respekteret den fortrolighed han har opbygget til den enkelte leder. Processen har gjort os stærkere og vi har med udgangspunkt i teorien lært hinanden at kende på en helt anden måde – en viden vi kan bruge i det daglige samarbejde”.
Jes Svenninggaard, Centerleder, Silkeborg Kommune